Skip to content

Nowa technologia dla wody w Gorlicach

Wyniki badań z lutego br., na podstawie których Sanepid wydał decyzję o niezdatności wody do spożycia dostarczanej przez MPGK w Gorlicach, można dziś śmiało nazwać fałszywym alarmem. Jednak jak mówi stare przysłowie „lepiej dmuchać na zimne”. By w przyszłości uniknąć niejasnych sytuacji i zachować dodatkowe środki ostrożności, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz Prezes MPGK Janusz Ząbek, podjęli decyzję o zakupie i montażu filtra z lampami UV. Urządzenie zostało włączone do ciągłej eksploatacji 6 kwietnia bieżącego roku, a woda w miejskiej kanalizacji zyskała drugi dodatkowy stopień dezynfekcji. Inwestycja montażu lamp UV w ciągu technologicznym Zakładu Uzdatniania Wody w Ropicy Polskiej, to koszt blisko 100 tys. zł. Jest to najskuteczniejszy sposób sterylizacji wody pitnej – eliminuje bakterie i wirusy poprzez uszkodzenie ich DNA i RNA. Promienniki UV-C stosowane w lampach, emitują promieniowanie w paśmie UV-C (ok. 254 nm). Naświetlanie wody światłem ultrafioletowym jest metodą dezynfekcji, która nie wprowadza żadnych środków chemicznych, nie zmienia smaku i zapachu wody oraz nie grozi przedawkowaniem środka dezynfekcyjnego. W zamontowanym sterylizatorze pracuje 8 sztuk promienników o mocy 325 W każdy, a ich czas pracy określony został na ok. 16 tys. godzin. Urządzenie wyposażone jest także w elektroniczny układ sterowniczy oraz alarmowy. Gwarantuje wysoką skuteczność, niezawodność działania oraz długotrwałość przy jednocześnie minimalnej obsłudze. Posiada również: licznik całkowitego czasu pracy, licznik liczby wyłączeń, optyczny wskaźnik uszkodzenia promiennika UV, dźwiękowy wskaźnik uszkodzenia promiennika UV, elektroniczny miernik promieniowania UV, zabezpieczenie temperaturowe, które wyłączy promienniki w przypadku zaniku przepływu i wzrostu temperatury do ok.850C i włączy ponownie przy ok. 650C. Nie ma możliwości przedawkowania promieniowania UV podczas dezynfekcji wody w korpusie sterylizatora. Nominalna dawka dla dezynfekcji wody pitnej wynosi min 400 J/m2. Dodatkowo do końca bieżącego roku zamontowane zostaną podobne sterylizatory w 6 hydroforniach strefowych zlokalizowanych na terenie Miasta. Dzięki powyższym zabiegom gorliczanie oraz wszyscy korzystający z sieci wodociągowej, która w naszym mieście mierzy już blisko 152 km, zyskali dodatkową gwarancję jakości dostarczanej im wody.