Skip to content

Promieniowanie UV-C a COVID-19

Z uwagi na łatwość rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19 oraz jego silną wirulencję, rządy większości krajów na świecie, w tym Polski, wprowadzają liczne ograniczenia w funkcjonowaniu społeczeństwa, aby zapobiegać nadmiernemu przyrostowi zachorowań Ponieważ koszty gospodarcze oraz społeczne utrzymywania stanu epidemiologicznego są w dłuższej perspektywie niemożliwe do udźwignięcia, konieczne jest wprowadzenie procedur i środków skutecznie zabezpieczających ludność przed bezpośrednim kontaktem z patogenami chorobotwórczymi m.in. w miejscach użyteczności publicznej i środkach transportu zbiorowego. WHO (World Health Organization), zwraca uwagę, że ze względu na rosnącą mobilność człowieka, odpowiednie działania zapobiegawcze są konieczne również jako profilaktyka w przyszłości.

Przewaga dzięki technologii. Istnieje wiele metod dezynfekcji powierzchni, jednak sterylizacja za pomocą promieniowania UVC jest metodą najskuteczniejszą. Najczęściej spotyka się lampy UV bezpośredniego działania w szpitalach, jednak ich działanie opiera się na naświetlaniu całego pomieszczenia przez długi czas.

Zalety dezynfekcji UVC :

✓ Potwierdzona skuteczność w eliminacji nawet najbardziej opornych patogenów (wirusy, bakterie i pleśnie);

✓ Dokładność nieosiągalna dla innych metod opierających się na sumienności i dokładności człowieka;

✓ Krótki czas dezynfekcji;

✓ Zwielokrotniona dawka letalna (czas oddziaływania jest dłuższy niż to wynika z badań laboratoryjnych) dla uzyskania absolutnej pewności;

✓ Brak fizycznego kontaktu obsługi z odkażanymi powierzchniami;

✓ Niskie koszty przygotowawcze: wystarczy zadaszenie i źródło zasilania 230V;

✓ Pomieszczenia, lub pojazdy mogą być eksploatowane natychmiast po zakończeniu sterylizacji;

✓ Brak zagrożeń dla urządzeń i instalacji elektrycznych w trakcie sterylizacji;

✓ Wytworzenie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klientów użytkownika.