Archiwa tagu: sterylizacja uv

Dezynfekcja wody za pomocą lamp UV / Promieniowania UV

Dezynfekcja wody za pomocą lamp UV /Promieniowania UV

Słowa kluczowe: dezynfekcja, woda, dezynfekcja wody, lampy uv, dezynfekcja wody lampami uv, dezynfekcja wody promieniowaniem uv, promienniki UC, żarniki UV. tanie lampy uv, skuteczne lampy uv do wody.

lampy UV do dezynfekcji dla wodociągów, lampy dla basenów, dezynfekcja wody w przemyśle, dezynfekcja wody do picia, dezynfekcja wody w basenie, dezynfekcja uv, lampy uv do wody, dezynfekcja ścieków, dezynfekcja wody w przemyśle spożywczym, dezynfekcja wody wodociągi

 

Światło ultrafioletowe, wykorzystywane między innymi w dezynfekcji wody, to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 100 do 400 nm. Zakres ten mieści się w spektrum elektromagnetycznym pomiędzy światłem widzialnym a promieniami X. Obecnie, by sztucznie wytworzyć promieniowanie ultrafioletowe, wykorzystywane są nowoczesne promienniki zarówno niskociśnieniowe, jak i średniociśnieniowe. Zawierają one parę rtęci, która we wzburzonym stanie emituje promieniowanie o określonym spektrum. Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwa jest transmisja fal UV stosowanych do dezynfekcji wody, destrukcji ozonu i chloru oraz redukcji związków organicznych węgla TOC (Total Oxidizable Carbon).

We wszystkich organizmach znajduje się kwas dezoksyrybonukleinowy DNA, który jest wyznacznikiem życia. Promieniowanie UV pozwala na wytworzenie w błyskawicznym czasie reakcji fotochemicznej, podczas której dochodzi do zniszczenia zapisu genetycznego i tym samym niczego innego jak zatrzymania podziału komórki, jak również innych funkcji metabolicznych.

Promieniowanie UV to bardzo efektywne działanie, jeżeli chodzi o niszczenie wirusów, bakterii, pierwotniaków patogennych. Jednym z najbardziej wrażliwych składników na działanie promieniowania ultrafioletowego jest cytozyna, tymina, uracyl. UV to czynnik mutogenny. W wyniku zastosowania tak nowoczesnego sposobu dezynfekcji dochodzi do dezaktywacji poprzez uszkodzenie fotochemiczne kwasów nukleinowych. Wraz z falą promieniowania ultrafioletowego dostarczana jest wysoka energia. Dochodzi wówczas do dimeryzacji tyminy, jak również dimeryzacji i hydratacji cytozyny. Występujące ze sobą w łańcuchu polinukleotydowym tyminy, cytozyny lub tyminy i cytozyny reagują ze sobą. Przez to powstają dimery tymin o budowie cyklobutanu. Po dimeryzacji tymina nie może tworzyć mostków wodorowych, przez co dochodzi do zaburzenia replikacji, a organizmy nie mają możliwości rozmnażania się. Oczywiście, znajdziemy organizmy które nie są bardzo odporne na działanie promieni UV. Są to między innymi bakterie i wirusy, jeszcze bardziej drożdże oraz pleśnie.

Zastosowanie lamp UV w dezynfekcji to bardzo korzystne rozwiązanie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jedną z największych korzyści jest to, że w przypadku tego rozwiązania nie wprowadza się żadnych środków chemicznych. Nie należy się zatem obawiać, że dojdzie do przedawkowania środka dezynfekcyjnego. W przypadku wody nie ma mowy o tym, że dojdzie do zmiany smaku czy zapachu. Jeżeli zastosuje się odpowiednio dobrane natężenie promieniowania UV i czas naświetlania może dojść właściwie do całkowitego zniszczenia drobnoustrojów. Bez obaw, że dojdzie do zmiany składu fizyczno-chemicznego. W przypadku zastosowania tej metody nie dojdzie do wytworzenia zagrażających dla zdrowia produktów ubocznych.  Promieniowanie UV może być także wykorzystywane do destrukcji chloru oraz chloramin. Zastosowanie lamp jest tak naprawdę bardzo wszechstronne. Obejmuje mnóstwo gałęzi przemysłu, w tym przede wszystkim przemysł spożywczy, farmaceutyczny, elektroniczny, szpitale, stacje dializ, baseny, przedsiębiorstwa wodociągowe.

Kupując tanie lampy uv nie należy się obawiać, że nie będą to skuteczne lampy uv do wody. Ważne jest to, by dobrać lampę zgodnie z jej przeznaczeniem, np. gdy zależy nam na dezynfekcji wodociągów, wybierzmy lampy UV do dezynfekcji dla wodociągów. Podobnie wygląda to, gdy konieczne jest dezynfekcja wody w basenie, dezynfekcja ścieków, dezynfekcja wody w przemyśle spożywczym itd.

Lampy uv nie są skomplikowane w instalacji. Sam system dezynfekowania promieniami zapewnia w pełni swobodę konstrukcyjną. Pozwala też osiągnąć odpowiednie oszczędności. System może być montowany na zewnątrz bez wykorzystywania dodatkowych pomieszczeń czy instalacji wentylacyjnych. Wybierając to sprawdzone, nowoczesne i efektywne rozwiązanie możemy być pewni, że tym samym eliminujemy potrzebę stosowania urządzeń ciśnieniowych, orurowania i pomp. W przypadku ewentualnej rozbudowy – również nie ma problemu. Instalację bez trudu można dopasować do nowych warunków eksploatacyjnych.

 

Parametry jakościowe lamp do dezynfekcji wody promieniami UV

Podstawowe parametry wpływające na jakość lamp UV
– skuteczność lampy w eliminowaniu bakterii, pierwotniaków, wirusów.
– Możliwość doboru odpowiedniej dawki promieniowania do potrzeb,
– skuteczność lampy względem czasu jej użytkowania.
– Żywotność promiennika – ilość godzin
– Odporność materiałów z których wykonano zewnętrzną na czynniki chemiczne i fizyczne
– Zakres promieniowania (ilość rodzajów zabijanych bakterii)
– Wytrzymałość na przerwy w dostawie zasilania
– Dostepnośc systemów monitoringu zużycia
– Zużycie prądu.

Bakteriobójcze promieniowanie uv

Spektrun uv promienie

Promieniowanie UV ma właściwości bakteriobójcze.

Do ziemi dociera tylko część promieniowania UV. Bakteriobójcze jest promieniowanie z zakresu UV-C a największą skuteczność wykazują fale o długości 254 nm. Promieniowanie słoneczne z zakresu UV-C jest pochłanianie przez ozon i dlatego do ziemi dociera w małych ilościach.  Reaktory UV generują światło o odpowiedniej długości oraz z odpowiednią dawką, ponieważ poszczególne szczepy bakterii mają różną wrażliwość. Odpowiednio dobrana dawka promieniowania sprawia, że lampy bio-uv są efektywne i nie generują niepotrzebnych strat w zużyciu energii.